Fiskeböcker

Författare

Havsfiske och fiske i Nordvästeuropa

Detta är en starkt utvidgad, moderniserad och omarbetad utgåva av den klassiska boken Havsfisk Författarna Bent J. Muus och jorgen G. Nielsen är välkända havsbiologer. Preben Dahlstroms teckningar har kompletterats med ett hundratal nya av Bente Olesen Nyström. Havsfisk är en oumbärlig bok för både amatörer och yrkesfiskare och kan även användas i undervisningen.

Mer detaljer

3 andra produkter i samma kategori:

Antal Sidor: 336
ISBN: 91-518-3505-3
Språk: Svenska
Utgivningsår: 1999 

• Den mest omfattande boken om havsfisk och fiske - ca 300 arter och deras bytesdjur beskrivs utförligt.
• Boken omfattar samtliga i svenska farvatten förekommande fiskar.
• Utbredningskartor för varje art.
• Redogör för fiskemetoder och fiskens användningsområden.
• Kan användas av yrkesfiskare, sportfiskare och andra naturintresserade. 

Förord 

Denna bok är en kraftigt utökad, moderniserad och omarbetad upplaga av den nu klassiska Havsfisk och fiske av Muns och Dahlstrom. Vi har bibehållit de flesta av den bortgångne teckna-ren Preben Dahlstroms teck-ningar men utökat boken med inte mindre än 101 arter efter ett utmärkt samarbete med teck-naren Bente Olesen Nyström. Bokens bestämningsnycklar har därför helt omarbetats och gör det förhoppningsvis lättare — även för amatören — att identifie-ra en "mystisk" fisk.

Nordsjön är bokens kärnområde, men med sina 273 arter täcker den alla vanligt förekom-mande fiskarter i Nordvästeuropa. Vi hoppas att vi lyckats skapa en handbok som kan vara nyttig för den intresserade amatören, men som samtidigt är tillräckligt innehållsrik för att kunna användas som bredvidläsningsbok för utbildning av fiskare, på universitet eller att ha stående i styrhytten på båten.

Boken innehåller kapitel om fiske och fiskeribiologi och vi är stort tack skyldiga våra kolleger på Danmarks Fiskeriunder-sogelser, fiskeribiologerna Ole Bagge, Inge och Jan Botius, Ole Christensen och Kristian Popp-Madsen, som har läst och kommenterat valda avsnitt av boken. De statistiska upplysning-arna utgår från uppskattningar av FAO:s årliga översikter.

Ordningsföljden för familjer-na följer Nelson: Fiskes of the World (1994). För de vetenskap-liga släkt- och artnamnen har vi följt Fiskes of the North-eastern At-lantic and Mediterranean (Whi te-head m.fl. 1984). 

Inga kommentarer finns för tillfället.

RSS Flugbindning

Inget RSS flöde tillagt