Fiskeböcker

Författare

Havsmete - efter flatfisk, torsk och ål

Semester, flatfisk och bottenmete ... Nämn de orden och fiskefebern stiger några grader. Låt oss komma ut och fånga några flatfiskar! Inget annat fiske kan på samma sätt locka fritidsfiskarna iväg till kusten som just fisket efter flatfisk, dvs sandskädda, skrubba och rödspätta. Härtill kommer ofta bifångster som ål och torsk.

Mer detaljer

3 andra produkter i samma kategori:

Antal sidor: 180
ISBN: 91-7586-366-9
Språk: Svenska
Utgiven: 1990 

 

Semester, flatfisk och bottenmete ... Nämn de orden och fiskefebern stiger några grader. Låt oss komma ut och fånga några flatfiskar! Inget annat fiske kan på samma sätt locka fritidsfiskarna iväg till kusten som just fisket efter flatfisk, dvs sandskädda, skrubba och rödspätta. Härtill kommer ofta bifångster som ål och torsk. Alla lika välsmakande fiskar och alla spännande att fånga. Jag hör till de fiskare som "växt upp" med flatfisk. Ändå upptäckte jag tidigt att det fanns många svårigheter. Det krävdes viss insikt om fiskeplatser, vind, väder, ström och tidvatten och efter-hand fick jag fisket satt i system. Med åren har jag så småningom kunnat säga:
I dag vill jag ut och fånga skrubba eller sandskädda. Och när många fiskare bara tillfälligtvis upplever de verkligt goda fiskedagarna med en hink full av flatfisk, har jag själv erfarit, att fångsterna har blivit mer och mer stabila. Inte minst därför att jag använt tid till att sätta mig in i de faktorer, som bestämmer flatfiskens huggvilja och de platser som de väljer att uppehålla sig på.

Men tro nu inte, att denna bok är en samling specialisterfarenheter. Nej, det är den inte. Den är däremot en jordnära bok med en massa enkla, praktiska idéer och erfarenheter, som man kan ha glädje av och omsätta i bättre fångster - oavsett var man bor i landet och vilken utrustning man har. För det är det, som knyts i linspetsen, som fångar fisken. I det här sammanhanget mycket enkelt, en bottentafs. Paternostertackel, flatfisketafs eller vad man nu kallar den. Den har många namn, eftersom det är en av de äldsta typer av tafsar som används av fritidsfiskare.

Havsmete är också en bok för semesterfolk, som har lust att fiska flatfisk till kvällsmaten. Och det är en bok för dem, som vill veta något mera om sin bästa hobby. Också en nybörjare, som bara har varit ute med sin utrustning ett par gånger, kan omsätta tipsen utan att ha större bakgrundserfarenhet.

I gengäld bjuder många av mina tips och erfarenheter också ett handtag till dem, som har fiskat i många år och söker bekräftelse för sina uppfattningar, teorier och erfarenheter om varför just en bestämd plats ger så många fiskar under bestämda förhållanden — eller inte ger en endaste fisk . . .!

Det finns inget annat fiske som är så lätt att börja med — men det förekommer heller inte många andra, som det är så svårt att få system i. Det finns dagar då allt stämmer och när flatfisken hugger som på kommando. Och det finns dagar då man får kämpa för varje fisk. Och tidpunkter, när gamla fiskeplatser sviker totalt eller när man finner nya, som myllrar med flatfisk.

Detta fiske kan utövas under den mesta tiden av året, men våren, sommaren och hösten är verkliga högsäsonger för de flata — antingen det fiskas från strand, pirar, hamnanläggningar — eller ute från en småbåt.

Även om jag själv utövar många andra fisken, så hör jakten efter de flata till något av mina favoritfisken. Den bjuder på utmaningar, som jag tycker är spännande. Jag kan faktiskt inte heller erinra mig att det någonsin är samlat något om flatfisk och fisket efter dem i någon bok. Havsmetet har levt i skuggan av mycket annat fiske, och det vill jag råda bot på med denna bok.

Havsmete är också skriven för dem, som aldrig förr har hållit i ett spö. Efter den första beskrivningen av den enkla utrustningen, knutar och tafsar, beskrivs de olika typerna av agn, fiskarterna och deras kännetecken.

Därefter berättar jag om faktorer som ström, vind och väder, som får flatfisken att komma i stöten eller mista aptiten. Därefter behandlas fiskeplatserna och det rent praktiska bottenmetet - hur fiskeplatserna avfiskas och hur man binder sina egna, bättre tafsar. Jag vill äta upp min gamla fiskehatt (utan märken och emblem) om man inte fångar 3-4 gånger så mycket flatfisk efter att ha läst boken och följt råden. Jag har flera gånger haft med mig rena nybörjare ut, vilka inte vetat ett dyft om flatfiske. De har nästan från första stund konkurrerat ut mera garvade bottenmetare, som fiskat traditionellt. Jag har haft med mig flugfiskare och renodlade havsöringsfiskare, som har tråkat mig apropå all den energi och tid, jag har lagt i fisket efter de flata. Bara en enda fisketur har emellertid förvandlat dessa helfrälsta fiskare, som övergivit allt sitt gamla häcklande och kastat sig över bottenmetet efter flatfisk med en brinnande iver, som är så typisk för just detta fiske.

Till slut berättar jag lite om bland annat båtfiske, nattfiske och några nya idéer i fisket, som blott få har prövat, men som uppvisat förbluffande resultat.

God läslust och fiskelycka med att fånga de flata. .

Jens Ploug Hansen 


 

Inga kommentarer finns för tillfället.

RSS Flugbindning

Inget RSS flöde tillagt