Fiskeböcker

Författare

Havets Djur

Längs vår kust finns ett rikt och spännande djur och växtliv. Boken täcker havsområdena från sydliga Nordsjön till Ålands hav och behandlar främst det djurliv som är bundet till bottnen, t.ex. svampdjur, snäckor, musslor, kräftdjur, tagghudingar och sjöpungar. Större frisimmande djur som maneter och de vanligaste strandnära fiskarna finns också med, liksom de vanligaste sälarna och tumlaren

 

Du skickas vidare till den av samarbetspartners som har bäst pris på boken.

Mer detaljer

3 andra produkter i samma kategori:

Antal sidor: 240
ISBN: 91-518-4391-9
Språk: Svenska
Utgiven: 2001
Pris: 164:- hos Adlibris
         165:- hos Bokus
         172:- hos Bokia 

 

• Den mest omfattande populära boken om havets djur.
• Beskriver i text och bild de djur som man kan hitta på stranden och de som finns ner till ca 20 meters djup, totalt 550 arter.
• Kännetecken, levnadssätt, djup, bottenförhållanden, utbredning och eventuell användning.
• Oumbärlig för allmänt naturintresserade, biologistuderande, lärare, dykare, seglare, sportfiskare, yrkesfiskare och andra som gärna vill veta mer om livet i havet längs våra kuster. 
• Systervolym: Havets växter av Aase Kristiansen och Ulf Svedberg. 

 

Längs våra olika kuster finns ett rikt djur- och växtliv. Denna bok täcker havsområdena från sydligaste Nordsjön till Ålands hav norr om den egentliga Östersjön, dvs. de kustnära områ-dena vid Holland—Belgien, Tyskland, Danmark, större delen av Norge och Sverige till och med området norr om Stock-holms skärgård (Ålands hav). Boken behandlar främst djurli-vet som är bundet till bottnen (benthos), t.ex. svampdjur, snäckor, musslor, kräftdjur, tagghudingar och sjöpungar. Stör-re frisirnmande djur som maneter (medusor) och de vanligas-te strandnära fiskarna är också medtagna. Dessutom finns de vanligaste sälarna och tumlaren med. Som en nyhet i en bok av detta slag finns också med några vanliga parasiter i eller på fiskar. Boken tar upp de vanligare större djuren ned till ca 20 meters djup (undantagsvis 40 meter) samt sådant som kastas upp på stränderna. 

I boken beskrivs och avbildas ca 550 djur. Djuren är tecknade efter levande material, undantagsvis från goda färgfotografier, kompletterade med skal och konserverat material. För varje art anges det svenska och det vetenskapliga namnet, känne-tecken, levnadssätt, djup, bottenförhållanden, utbredning och eventuell användning. Det bör noteras att en del djur saknar svenskt namn. 

De valda arterna kan normalt identifieras direkt. Ibland har det varit nödvändigt att ta med särdrag som kräver användan-de av förstoringsglas (10x). 

I Havets djur och dess systervolym Havets växter (av Aase Kris-tiansen) presenteras ca 700 arter större djur och växter. Böck-erna är avsedda för allmänt naturintresserade, biologistude-rande, lärare, dykare, seglare, sportfiskare, yrkesfiskare och andra som gärna vill veta mer om livet i havet längs våra kuster. 

 

Inga kommentarer finns för tillfället.

RSS Flugbindning

Inget RSS flöde tillagt